szolgáltatások

Intézményünk szolgáltatási tevékenysége

Fakivágás

A DKK Nonprofit Kft. Debrecen Város tulajdonában lévő Kft., mely a szabad kapacitása terhére a lakosság, és vállalkozások részére is végez favágási, szállítási, tuskómarási, ágaprítási szolgáltatást.

Cégünk 2017.-től végez szolgáltatási tevékenységeket, melyet folyamatosan bővít, az igények és szükségletek felmerülése függvényében. A hatékony munkavégzés érdekében korszerű berendezéseket, és eszközöket használunk, mely biztosítja a hatékony feladatellátást.

Helyszíni felmérést követően vállalunk lakott területi favágási feladatokat szerződés és egyedi megrendelés keretében. Az ingatlanok, telephelyek területén, fák korona alakítása, szározálása, gallyazása, kivágása, vagyonbiztonság megőrzéséhez szükséges épülettől, villanyoszlopoktól, tereptárgyaktól történő vágási feladatokat.

A munkavégzéshez szükséges speciális szaktudás és ismerettel rendelkező munkatársaink a megfelelő kéziszerszámokkal és emelőkosaras gépjárművekkel végzik tevékenységüket.

Az emelőkosaras gépjárművek segítségével vállalunk egyéb magaslati munkákat is, pl. ereszcsatorna javítását, cserépigazítását, pótlását, kandelláberek javítását, stb.

A zöldhulladék elszállítására önrakodó, billenő tehergépjárművek állnak rendelkezésünkre, melyekkel elszállítjuk a kitermelt fahulladékot, összegyűjtött zöldhulladékot.

A talajfelszínen maradt fatuskók eltávolítására nagy teljesítményű önjáró tuskómaró berendezéssel rendelkezünk, mely a talajszinttől 30-60 cm mélyen kimarja, elforgácsolja azt. A berendezés 80 cm szélességű kiskapun is be tud menni a kertekbe, elzárt terekbe a gumilánctalpak segítségével és ott talajrendezést tudunk végrehajtani a cserélhető hidraulikus és mechanikus eszközök segítségével.

Rendelkezünk mobil gally daráló berendezéssel, melynek segítségével a helyszínen fadarálékot tudunk aprítani a faágakból, nyesedékekből, mely akár „mulcsként” is használható a talajtakarás, illetve komposztálás céljára.

Szolgáltatás keretében tevékenységeinket magas szakmai felkészültséggel végezzük, a speciális ismereteket igénylő feladatok ellátására munkatársaink megfelelő ismeretekkel, tudással és gyakorlattal rendelkeznek.